אחדות וגיבוש

לימוד התורה מעורר רצון להיות "כאיש אחד בלב אחד"

העמוד

נמצא תחת בניה

ובקרוב יוצגו כל תמונות הפעילויות