אלול – תשובה מתוך צפיה אמיתית ובקשה על הגאולה

נמצאים אנו בחודש אלול חודש החשבון בו כל אחד ואחת מאתנו צריכים לעשות חשבון נפש על העבודה במש

השנה שחלפה, ע”מ לחזור בתשובה: לתקן את העבר ולקבל החלטות טובות לשנה הקרובה.

בדורנו זה “דור אחרון לגלות וראשון לגאולה”, כשהגאולה נמצאת כבר על הסף, חשבון הנפש מעט שונה מבעבר, ומביא לתשובה אשר מעמידה את האדם במצב של גאולה.

ובהקדים, מסופר על החסיד רבי יוחנן גורדון שהיה גזבר בקרן גמילות חסדים בנשיאות הרבי הריי”ץ. לאחר

ההסתלקות בי’ שבט קיבל הרבי על עצמו את הנשיאות על קרן זו. באותה שנה פעילויות הקרן גדלו והדו”חות היו טובים מבשנים קודמות. מספר רבי יוחנן שכאשר היה מגיש לרבי הריי”ץ דו”חות (גם את הפחות זוהרים) היה מקבלם בחיוך, כעת התעניין כיצד הרבי, שזה עתה קיבל את הנשיאות, יגיב על הדו”חות המוצלחים. כאשר מסר לרבי את הדו”ח, הרבי בחן כל שורה ולבסוף אמר: “ר’ יוחנן, האם לא יכולת לעשות יותר מזה?”. כשראה הרבי את פניו הנפולות הסביר: בכל לילה לפני שהולכים לישון אומרים קריאת שמע שעל המיטה, זה הזמן לחשבון נפש על היום שעבר. מה השגנו? מה עוד יכולנו לעשות ולא עשינו? מה דורש שינוי ומה דורש שיפור? וסיים הרבי: בכל לילה כשאני עושה חשבון נפש אני אומר לעצמי: זה כל מה שעשית? מדוע לא פעלת יותר מזה?.

סיפור זה מלמד אותנו את גודל חשיבות חשבון הנפש כתנאי הכרחי להתקדמות. שאלות אלו צריכות ללוות

את האדם, בפרט בחודש אלול, תוך ירידה לפרטים בעבודת האדם את קונו: האם המחשבה דיבור ומעשה

שלי, היו לשם שמים? בכל אחד מאלה מדוע לא פעלתי יותר? האם אטמתי את אזני מלשמוע ועצמתי את עיני

מלראות ברע? כמה נתתי מעצמי ליהודי אחר? ואיך באפשרותי לעשות יותר ובנוסף להנ”ל צריכה להיות הידיעה וההכרה שאני יהודי, והרי יהודי הוא תכלית הבריאה כולה, ומחויב לומר “בשבילי נברא העולם”, וכידוע שהעולם מתהווה כל רגע מחדש, אם כך כל מחשבה דיבור ומעשה של האדם אף אלו שנראים קטנים ופחותי ערך הם בעלי חשיבות גדולה ביותר. אך חשבון נפש באופן כזה מעמיד את האדם במצב של מדידה והגבלה ויכול להביא למרירות ואף לעצבות (שמושללת לגמרי).

והרי ידוע כלל גדול בעבודת האדם והתשובה בכלל צריכה להיות דווקא מתוך רגש של שמחה, אז איך באמת ניתן לעשות חשבון נפש ותשובה בנוגע לכל הפרטים מתוך שמחה?

מסביר הרבי: שעיקר כוחותיו ומגמתו של האדם צריכים להיות מושקעים בהתעלות לדרגה רוחנית נעלית יותר, להיות מונח לגמרי בתורה ותפילה, פשוט להתעלות לעולם רוחני נעלה יותר. ומתוך תנועה זו להתעסק עם העניינים שצריכים תיקון, ולגלות בהם את המדרגה העליונה. ובעומק יותר, שתורגש אצל האדם שכל כוונת הירידה בשביל השלימות שנעשית ע”י התשובה. תשובה מתוך ציפיה אמיתית ובקשה על הגאולה.

הרב שקד מיינר – ראש הישיבה

לפרטים נוספים עבור לעמוד –  ישיבה לבעלי תשובה

השאר תגובה

חדש: שאלון הכוונה רוחני

לבעלי תשובה ומתחזקים

עוד מאמרים

אז מה מצב הנשמה שלך?

הירשם וקבל ישר למייל את העלון השבועי של ישיבת “ופרצת”. בעלון חיזוקים ודברי תורה וגאולה ישר לנשמה.

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט