בהדרגתיות ובפנימיות

בעניין נחיצות החינוך הכשר בפרט בשמירת התורה ומצוות בכלל, שגודל ערך ענין זה אין לשער, ואף שלפעמים

נדמה שמדברים ועדיין אין נראית פעולה, הנה אין איתנו יודע עד מה בעניני השגחה פרטית, ובדברים היוצאים מן המלב הרי פסקה תורתנו הקדושה שנכנסים ללב השומעים ובמילא מוכרח הדבר אשר סוף סוף יפעלו פעולתם, ואף שהאדם הרואה, לא תמיד רואה הוא פעולה זו, הנה סיבת הענין אפשר להיות:

א) או שהפעולה תבוא לאחר זמן.

ב) או שהאדם יראה לעיניים וה’ ויראה ללבב, ואפשר אשר בנפש כבר נזדעזע השומע ונהפך החושך לנהורא ומרירו למיתקא, אף שבאמת אין פרט אחד נוגע בהשני, שהמוכיח והמעורר צריך להוכיח ובזה עשה מצותו שלו.

בכל זאת הנה לנעימות העבודה הודיעונו חז”ל אשר נוסף על זה ששכר קיום המצוות הוא כמאמר רז”ל, שכר מצוה מצוה, היינו שקיום המצוה עצמה, הנה נוסף על זה השכר הוא זה שפעל על בן או בת ישראל לקרב את לבן לאבינו שבשמים, ומובן גודל השמחה שני הצדדים, הן מצד האב, ה’ יתברך, והן מצד בנו יחידו הוא הבן או בת ישראל – שנתקרבו זה אל זה על ידי דיבור או פעולה של המוכיח והמעורר, וגדולה שמחה זו אשר פורצת

גדר להשפיע להמוכיח ומעורר ברכה והצלחה בהמצטרך לו בגשמיות ברוחניות.

מחפש ישיבה? עדיין בהתלבטות ? עבור לעמוד ישיבה לבעלי תשובה ושם תוכל להבין עוד איך באמת תוכל להתקרב לה’

השאר תגובה

חדש: שאלון הכוונה רוחני

לבעלי תשובה ומתחזקים

עוד מאמרים

אז מה מצב הנשמה שלך?

הירשם וקבל ישר למייל את העלון השבועי של ישיבת “ופרצת”. בעלון חיזוקים ודברי תורה וגאולה ישר לנשמה.

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט