גאולה? משיח? מי אמר?

אחד משלוש עשרה עיקרים שאנו אומרים ומאמינים הוא “אני מאמין באמונה שלימה בביאת המשיח” – ובתפילה אנו מתפללים ג’ פעמים בכל יום “כי לישועתך קיוינו כל היום” שאנו מצפים לישועה ולגאולה מהקב”ה, ועשרות פעמים ב”קדישים” אנו אומרים “ויקרב משיחיה”.

אם עניין זה של ה”גאולה” וה”משיח” הוא דבר כ”כ חשוב ועיקרי עד כדי כך שהוא הבסיס של היהדות והוא האמונה שהחזיקה את היהודים מאז חורבן בית המקדש ועד היום – איפה מצינו בתורה שבכתב שקיים בכלל מושג שנקרא “משיח”, “גאולה”?

יש הרבה מדרשים, גמרות, אגדתות – סיפורים, ואפילו “קבלה” שמדברים על ה”הגאולה” ועל “המשיח”, אך כיון שה”גאולה” הוא בסיס האמונה של עם ישראל וא משלוש עשרה עיקרים, מוכרחים אנו לומר שמקורו הוא בתורה שבכתב דווקא, ולא רק בתורה שבעל פה או במדרשים וכדומה.

הרמב”ם בספרו “היד החזקה” (הל’ מלכים פרק י”א הל’ א’) מביא שישנם ג’ הוכחות לכך:

א: כתוב בפרשת ניצבים (ל’ ג’) “ושב ה’ אלוקיך את שבותך” שעתיד הקב”ה להחזיר ולהשיב את עם ישראל על אדמתו – אדמת ארץ ישראל – גאולה.

ב: “בפרשת בלעם ניבא בשני המשיחים. הוא ניבא על דוד המלך שהוא יושיע את עם ישראל “דרך כוכב מיעקב – זה דוד”. וגם ניבא על מלך המשיח שגם הוא עתיד להושיע את עם ישראל “קם שבט מישראל – זה “מלך המשיח”.

ג: מערי מקלט “אם ירחיב ה’ אלוקיך את גבולך ויספת לך עוד שלוש ערים (שופטים י”ט, י”ח-י”ט), מעולם לא היה דבר זה (של הוספת ג’ ערי מקלט), ולא ציווה הקב”ה לתוהו”. ודבר זה יקרה בעזרת ה’ בגאולה.

הנך בשלב של חיפוש ולבטים בין כמה ישיבות? אחד המרכיבים החשובים בדור זה בתהליך חזרה בתשובה היא חזרה מתוך אהבה וציפייה למשיח – צוות הישיבה מבין את החשיבות של הקמת יסודות חזקים אצל בעלי התשובה בתחילת דרכם – בעמוד הבית תוכל לקבל עוד מידע על הכלים שאנו מקנים לחוזרים בתשובה.

השאר תגובה

חדש: שאלון הכוונה רוחני

לבעלי תשובה ומתחזקים

עוד מאמרים

אז מה מצב הנשמה שלך?

הירשם וקבל ישר למייל את העלון השבועי של ישיבת “ופרצת”. בעלון חיזוקים ודברי תורה וגאולה ישר לנשמה.

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט