כל אחד הוא משיח

אחת הנבואות של בלעם היא “דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל”. במדרשים נאמר שנבואה זו מתייחסת על“המשיח”, אך בירושלמי נאמר שזה מתייחס על כל אחד ואחת מישראל. הכיצד?

בשם הבעל שם טוב מוסבר ששני הפירושים מתאימים, ובאמת זהו עניין אחד. בכל אחד ואחת מישראל ישנו חלק בנשמה שלו, ממשיח. ומצד חלק זה שבנשמה אפשר לקרוא לכל אחד ואחד בשם “משיח”.

בני ישראל נמשלו לכוכבים. כמו כוכב הנמצא אי שם בשמים ונעלם הוא בין כוכבים אחרים ואנו לא מזהים אותו ונעלם מעינינו, אך כשאותו כוכב יתקרב לכדור הארץ, ועוד יותר ידרוך (יפול) על הארץ, הרי שהוא בא בגילוי ואפשר לראות אותו ולזהות אותו.

כך נשמה הנמצאת למעלה היא נמצאת בהעלם – שלא רואים ולא מזהים אותה, אך כשהנשמה יורדת לכאן למטה וחודרת בגוף, והיא דורכת על הארץ הרי היא באה בגילוי. זהו המשל של בלעם: “דרך כוכב מיעקב” שכל א’ מבני יעקב הרי הוא כמו כוכב שדורך על הארץ.

וכך הוא גם בנוגע למשיח, לכל אחד ואחת יש ניצוץ משיח החבוי ונעלם בתוך נשמתו, וכשנגלה ונדליק ניצוץ זה, מגלים את “המשיח” שבא מיעקב – “דרך כוכב מיעקב” ולכן אפשר לקרוא לכל אחד ואחת “משיח”.

איך מגלים את הניצוץ?

על ידי קיום התורה והמצוות. (כפי שנסביר בגליון הבא).

ועל כן צריך לדעת שמכיוון שיש בכל אחד “משיח” קטן החבוי בו, ניתן לכל אחד את הכח לגלות את המשיח הכללי והאמיתי שיבוא בעזרת ה’ לגאול אותנו, בגאולה אמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

השאר תגובה

חדש: שאלון הכוונה רוחני

לבעלי תשובה ומתחזקים

עוד מאמרים

אז מה מצב הנשמה שלך?

הירשם וקבל ישר למייל את העלון השבועי של ישיבת “ופרצת”. בעלון חיזוקים ודברי תורה וגאולה ישר לנשמה.

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט