מתקני הישיבה

גשמיות ורוחניות גם יחד מוסיף המון ב-הצלחה בלימוד ועבודת ה'