פעילויות תלמידי הישיבה

על-ידי העשייה לטובת הזולת נעשים מוחו וליבו זכים אלף פעמים ככה