סדר היום בישיבת

07:30-07:00 – השכמה/מקווה

07:30-09:00 – שיעור בתורת החסידות
ראש הישיבה הרב מיינר

09:00-10:15 – תפילת שחרית

10:15-11:15 – ארוחת בוקר

11:00-14:00 – שיעור הלכה- משניות
הרב תורג'מן

14:00-14:15 – תפילת מנחה

14:15-16:00 – ארוחת צהריים והפסקה

16:00-17:30 – שיעור כללי- יסודות התורה, עין יעקב, כללי
התורה שאלות ותשובות
הרב גלעדי

17:30-18:45 – שיעור הלכות מעשיות לחיי היום-יום
הרב תורג'מן

18:45-19:00 – תפילת מעריב

19:00-20:00 – ארוחת ערב והפסקה

20:00-21:15 – שיעור בתורת החסידות
הרב תורג'מן

07:00-07:30 – השכמה/מקווה

07:30-09:00 – לימוד חסידות- בחברותא

09:00-10:15 – תפילת שחרית

10:15-11:15 – ארוחת בוקר

11:00-14:00 – סדר א'- לימוד גמרא
הרב גלעדי

14:00-14:15 – תפילת מנחה

14:15-16:00 – ארוחת צהריים והפסקה

16:00-17:30 – סדר ב' גמרא- חברותות
הרב פרמינגר

17:30-18:45 – שיעור הלכה למעשה

18:45-19:00 – תפילת מעריב

19:00-20:00 – ארוחת ערב והפסקה

20:00-21:15 – לימוד חסידות- חברותות

07:00-07:30 – השכמה/מקווה

07:30-09:00 – שיעור בתורת החסידות
הרב וולך

09:00-10:15 – תפילת שחרית

10:15-11:15 – ארוחת בוקר

11:00-14:00 – סדר א'- גמרא בעיון
הרב פרמינגר

14:00-14:15 – תפילת מנחה

14:15-16:00 – ארוחת צהריים והפסקה

16:00-17:30 – סדר ב'- גמרא גרסא בחברותות
הרב פרמינגר

17:30-18:45 – סדר חברותות- הלכה למעשה

18:45-19:00 – תפילת מעריב

19:00-20:00 – ארוחת ערב ומנוחה

20:00-21:15 – סדר חברותות בתורת החסידות

07:30-07:00 – השכמה/מקווה

07:30-09:00 – שיעור בתורת החסידות
ראש הישיבה הרב מיינר

09:00-10:15 – תפילת שחרית

10:15-11:15 – ארוחת בוקר

11:00-14:00 – שיעור הלכה- משניות
הרב תורג'מן

14:00-14:15 – תפילת מנחה

14:15-16:00 – ארוחת צהריים והפסקה

16:00-17:30 – שיעור כללי- יסודות התורה, עין יעקב, כללי
התורה שאלות ותשובות
הרב גלעדי

17:30-18:45 – שיעור הלכות מעשיות לחיי היום-יום
הרב תורג'מן

18:45-19:00 – תפילת מעריב

19:00-20:00 – ארוחת ערב והפסקה

20:00-21:15 – שיעור בתורת החסידות
הרב תורג'מן

07:00-07:30 – השכמה/מקווה

07:30-09:00 – לימוד חסידות- בחברותא

09:00-10:15 – תפילת שחרית

10:15-11:15 – ארוחת בוקר

11:00-14:00 – סדר א'- לימוד גמרא
הרב גלעדי

14:00-14:15 – תפילת מנחה

14:15-16:00 – ארוחת צהריים והפסקה

16:00-17:30 – סדר ב' גמרא- חברותות
הרב פרמינגר

17:30-18:45 – שיעור הלכה למעשה

18:45-19:00 – תפילת מעריב

19:00-20:00 – ארוחת ערב והפסקה

20:00-21:15 – לימוד חסידות- חברותות

07:00-07:30 – השכמה/מקווה

07:30-09:00 – שיעור בתורת החסידות
הרב וולך

09:00-10:15 – תפילת שחרית

10:15-11:15 – ארוחת בוקר

11:00-14:00 – סדר א'- גמרא בעיון
הרב פרמינגר

14:00-14:15 – תפילת מנחה

14:15-16:00 – ארוחת צהריים והפסקה

16:00-17:30 – סדר ב'- גמרא גרסא בחברותות
הרב פרמינגר

17:30-18:45 – סדר חברותות- הלכה למעשה

18:45-19:00 – תפילת מעריב

19:00-20:00 – ארוחת ערב ומנוחה

20:00-21:15 – סדר חברותות בתורת החסידות

נא בדוק את החיבור שלך לאינטרנט