סדר היום בישיבה

עם מגוון תכניות לימודים מותאמות

תוכן
שעות
השכמה/מקווה:
07:00
סדר חסידות/שיעור חסידות: 
08:00
תפילת שחרית:
09:20
ארוחת בוקר:
10:30
סדר נגלה/שיעור גמרא:
11:30
הפסקה/ תפילת מנחה /ארוחת צהריים
14:30 - 16:00
סדר גמרא - גירסא / חברותות:
הרב ינון גלעדי
16:00
הלכות שבת: הרב יצחק וירט
17:00 - 19:00
הפסקה/ תפילת ערבית /ארוחת ערב :
19:00 - 20:00
שיעור חסידות: מאמרי הרבי
הרב שקד מיינר
20:00 -21:15
כיבוי אורות:
23:00